εργαλεία βαφής

Προϊόντα

Η εταιρεία πέραν των από αυτής κατασκευαζόμενων εργαλείων βαφής, προσφέρει και μεγάλη ποικιλία συναφών προϊόντων ελεγμένης ποιότητας και σε ανταγωνιστηκές τιμές που προμηθεύεται από το εξωτέρικο ή και το εσωτερικό από ελεγμένους και αξιόπιστους προμηθευτές.

 Τα προϊόντα μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: